price waterhouse coopers norge KODA-utvalget

how to change feral forms

calendar magnet board chef zakir recipes KODA-utvalget

hibernate spring lazy loading Siv Fosshaug (leder), Kjetil Skarpeid (nestleder) Maren Oriola (referent)
Koda-barn er en stor gruppe som ikke har fått mye oppmerksomhet til nå. NDF har derfor opprettet et KODA-utvalg i 2016. KODA står for «Kids of Deaf Adults», på norsk sier vi «hørende barn av døve». Dette er barn som hører, og som har en eller flere døve/hørselshemmede foresatte. Disse barna kan tegnspråk i varierende grad. Familiens kommunikasjon blir skadelidende når foresatte ikke hører hva barna sier, og barna ikke kan tegnspråk godt nok. Det kan føre til frustrasjon og misforståelser.

mye lys og mye varme chords something drake lyric Målsettinger i handlingsplanperioden

  • Utvalget vil jobbe for at KODA-barn får lovfestet rett til tegnspråkopplæring som morsmålsopplæring fra barnehage til videregående skole på lik linje med retten samiske og kvenske barn har til opplæring i samisk og kvensk.

best of croatia la mesa ranch Tiltak utover handlingsplanperioden 

  • Utvalget skal søke dialog og samarbeid med private- og offentlige instanser som kan/vil bidra til å synliggjøre KODA-barnas behov for tegnspråkopplæring spesielt.
  • Utvalget skal informere og bistå tegnspråklige foreldre i søknadsprosessen for at deres KODA-barn får nødvendig tegnspråkopplæring.
  • Være med og skape nye tegnspråklige arenaer. Sørge for at disse er tilpasset KODA-barn.
  • Utvalget skal bevisstgjøre myndigheter om KODA-barns behov

casas para alquilar Fremme norsk tegnspråk generelt.

michael madsen twitter