engelsk få cup 2018 KODA-utvalget

hvilke fylker ligger i nord norge

oppe på loftet gammel italiensk teater KODA-utvalget

ukraine airlines reviews Siv Fosshaug (leder), Kjetil Skarpeid (nestleder) Maren Oriola (referent)
Koda-barn er en stor gruppe som ikke har fått mye oppmerksomhet til nå. NDF har derfor opprettet et KODA-utvalg i 2016. KODA står for «Kids of Deaf Adults», på norsk sier vi «hørende barn av døve». Dette er barn som hører, og som har en eller flere døve/hørselshemmede foresatte. Disse barna kan tegnspråk i varierende grad. Familiens kommunikasjon blir skadelidende når foresatte ikke hører hva barna sier, og barna ikke kan tegnspråk godt nok. Det kan føre til frustrasjon og misforståelser.

rene dahle norbom smart ovens in india Målsettinger i handlingsplanperioden

  • Utvalget vil jobbe for at KODA-barn får lovfestet rett til tegnspråkopplæring som morsmålsopplæring fra barnehage til videregående skole på lik linje med retten samiske og kvenske barn har til opplæring i samisk og kvensk.

olympiske medaljer 2014 dårlige plugger symptomer Tiltak utover handlingsplanperioden 

  • Utvalget skal søke dialog og samarbeid med private- og offentlige instanser som kan/vil bidra til å synliggjøre KODA-barnas behov for tegnspråkopplæring spesielt.
  • Utvalget skal informere og bistå tegnspråklige foreldre i søknadsprosessen for at deres KODA-barn får nødvendig tegnspråkopplæring.
  • Være med og skape nye tegnspråklige arenaer. Sørge for at disse er tilpasset KODA-barn.
  • Utvalget skal bevisstgjøre myndigheter om KODA-barns behov

hvilke chartertur på oslofjorden anbefales Fremme norsk tegnspråk generelt.

gressklipperen får ikke bensin