fly krabi bangkok Historie

microsoft word download norsk

hitman reborn doujinshi

achievement pest control pousada treze luas Bildet øverst på siden viser det første Landsstyret ved stiftelsen av Norske Døves Landsforbund, 18. mai 1918 (hentet fra marine living resource act).

blogg om sorg hud og kulde Milepæler i Norges Døveforbunds historie...

recovery from swine flu Fram til 1980 dreide kampen seg i stor grad om retten til utdanning, arbeid og tekniske hjelpemidler. I de siste 20 årene har kampen i større grad dreid seg om retten til et tilgjengelig samfunn og til kulturelle goder.

 • 1918 Norges Døveforbund ble stiftet i Rødbygget i Trondheim.
 • 1920 Norges Døveforbunds første landsmøte, i Bergen. Bladet Tegn og Tale kom i gang. (Senere Døves Tidsskrift)
 • 1933 Døve skulle få førerkort for bil som hørende, døve skulle få ulykkesforsikring til samme pris som hørende
 • 1942 Yrkesskole for døve gutter i Bergen
 • 1946 Yrkesskole for døve jenter i Stavanger
 • 1951 Døves Trykkeri ble opprettet
 • 1951 Verdens døveforbund stiftet i Roma (WFD)
 • 1952 Ulykkesforsikring for døve med 50% tillegg (bortfalt i 1980)
 • 1965 NDF vedtar å bruke det internasjonale håndalfabetet pluss egne symboler for æ, æ og å.
 • 1967 Første Døves Kulturdager i Oslo
 • 1968 NDF fyller 50 år.  Tegn og Tale endrer seg til bladet Døves Tidsskrift.
 • 1973 – Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve og Døves Video i Oslo
 • 1978 Det første utdanningskurset for tegnspråk opprettes.
 • 1978 store demonstrasjoner, for å få flere utdanning for døvetolker, tegnspråkkurs i NRK, mer teksting av TV programmer
 • 1981 Tolketjenesten trådde i kraft fra 1.oktober 1981. (Dette åpnet nye muligheter for høgskole og universitetsutdanning). Døve kunne nå bruke tolk 30 timer i året-
 • 1985 NDF oppretter Døves Forlag i Bergen og Døves Video på Ål (senere Døves Media)
 • 1988 Lisensstreik mot NRK, tegnspråktolk i TV programmer,, teksting, egne produksjoner på tegnspråk ble innfridd. NDF var først ute med krav om teksting
 • Sikre Rødbygget
 • 1990 “La døveskolen leve”. Nesten alle spesialskoler ble nedlagt men døveskolene ble igjen
 • 1996 40 ukers foreldreopplæring på tegnspråk
 • 1996 Norsk Døvehistorisk selskap
 • 1997 Nye læreplaner, L97, egne fagplaner for døve, der norsk tegnspråk er førstespråk
 • 1998 Tegnspråktolkete sendinger
 • 1999 Teater Manu
 • 2001 NDF får nye hjemmesider, drømmer på landet
 • 2002 Teater Manu flyttes til Oslo fra Ål
 • 2003 Tolketaket blir opphevet. Døve får rett til å bruke tolk etter eget behov.
 • 2008 Tegnspråk anerkjennes som eget språk
 • 2009 Døvemuseum på Rødbygget åpnes
 • 2015 TV2 teksting

ethiopian amharic movies hentet fraavenged sevenfold metallicaog «Hva hendte når? Viktige årstall i norsk døvehistorie» fra boka Tegnspråkets fremtid – vårt felles ansvar

Logo gjennom historien

scarlet johansen haiti   

chateau st martial 1918, 1968 og nåværende logo

tips julekalender mann