avatar similar to wow Fylkes- og lokallag

the pursuit of happiness dvd torrent

dwt vs gram Norges Døveforbund har 22 lokallag (døveforeninger) og 2 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund. 

trendy restaurant brussel Spørsmål sendes til organisasjonskonsulent english subtitles the unit

Lokalforeninger

Lokallag Leder Kontaktperson
Akershus Døveforening Odd Skjellum
Aust-Agder Døveforening Herdis Larsen Haldorsen Ellen J Solbakken
Bergen Døvesenter Helge Herland Rune Anda
Drammen Døveforening Ryszard Sosna Tore Alfredsen
Hallingdal Døveforening Geir Sætre
Haugaland Døvesenter Anita Helen Oksnes
Innlandet Døveforening Berthe Vangen
Kristiansand Døveforening / Vest-Agder Døveforening Steinar Bekkevoll
Møre og Romsdal Døveforening Rolf Inge Otterdal Harald Oppigård
Norges Døveforbund – Stavanger (Stavanger DF) Britt Jøsang Hanne Kvitvær
Oslo Døveforening Svein Arne Peterson Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Sogn og Fjordane Døveforening Irene Nornes
Telemark Døveforening Ole Kjell Mosand Bjørn Egil Hammerlund
Tromsø Døveforening Helene Henriksen Knut Fredrik Nilsen
Trondheim Døveforening Jan Atle Fjelldalselv Solveig Fremstad
Trøndelag Døveforening Region Nord Nina Hauge Marthe Øyan
Vestfold Døveforening Christine Marie Dale Winge
Østfold Døveforening Rune Ohrstrand
david guetta without me