twilight new moon på kino Likepersonsarbeidet i Norges Døveforbund

poem jack the ripper

heidi driver autocad cheats for jedi knight jedi academy "Likepersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på."

facebook symbols for status Likepersonsarbeid er et av satsningsområdene for Norges Døveforbunds arbeid blant døve,hørselshemmede, hørende og deres pårørende. Likepersonsarbeid drives med grunnlag i behovet for erfaringsutveksling mellom erfarne likepersoner og de som trenger veiledning som følge av blant annet ny livssituasjon.

comment telecharger des jeux nds bilder från sverige Du kan ta kontakt med våre utvalg som består av registrerte likepersoner hvis du har spørsmål som gjelder;

 • Arbeidslivsutvalget
 • Foreldre- og oppvekstutvalget
 • Seniorutvalget
 • Tolkeutvalget
 • KODA-utvalget

beck kognitiv terapi  

Vi leter etter likepersoner

best acoustic guitar manufacturers grand hotel prague Er du? Ønsker du å snakke med noen i samme situasjon?

 • Døv eller hørselshemmet ungdom
 • Foreldre til døv eller hørselshemmet barn
 • Mirgant
 • Døvblitt
 • Arbeidsliv
 • Døv forelder
 • Senior

fiskar border punch Ta kontakt med altar of eden på e-post eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson. Vi ønsker å få minst en likeperson i hvert fylke.

luxury new york apartments Hvem kan være likeperson

best facebook status symbols bambi disney imdb Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet, det kan forega mellom enkeltpersoner og i grupper. Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer erfaring enn de øvrige.

recovery disc vista hp Norges Døveforbund dekker reiseutgifter og utgifter tilknyttet besøk.

frem og fram Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson.

 • En likeperson skal ha godt kjennskap til Norges Døveforbund, foreningen og hvordan vi er organisert.
 • En likeperson har taushetsplikt
hvordan bli sjuk